Verksamhetsansvarig

Namn Namnesson

 

 

 

 

 

Hanna Ekström
Verksamhetsansvarig

Epost: hanna.ekstrom@kungsporten.com
Anställd på Simson gym, Kungsportens friskvårdscenter
Telefon: 036-38 97 67 (receptionen Simsongym)