Ledare för aktiviteter för vårdnadshavare

Lena Anderberg

Lena finns med på samtliga aktiviteter som riktas till föräldrar. Lena är även den du möter först när du kommer ny till Viktiga barn och ungdomar.
Mejl:lena.anderberg@kungsporten.com

Annika Blom

Annika är vår kostexpert!