Ledare för förädraaktiviteter

Lena Anderberg

Lena finns med på samtliga aktiviteter som riktas till föräldrar. Lena är även den du möter först när du kommer ny till Viktiga barn och ungdomar.
Mejl:lena.anderberg@kungsporten.com