Gilla!

Vi finns på Facebook och Instagram!

Genom att gilla "Viktigabarn och ungdomar" på Facebook och Instagram får du snabbt information om de olika träningspassen eller vad som hände förra gången i föräldrakontakten. Du kan också vara med och påverka vad vi gör på träningen.

Genom att gilla hjälper du även till och sprider sidan så att fler får reda på att vi finns. 

Facebook Viktiga

Instagramkonto: viktigabarnochungdomar