Mötesplats Mega

"Mega Viktiga" erbjuder dig som är vårdnadshavare eller annan viktig vuxen till en person med någon form av funktionsnedsättning stöd och inspiration.

Du möter du oss på:

Tisdagar kl 17:00
17:00 Föräldrakontakt

Vi erbjuder även: Avslappning med tid för reflektion. Torsdagar kl 11:45

Frågor eller funderingar: viktigabarn@kungsporten.com