X-tra Viktiga

Historik:
X-tra viktiga börjde som ett projektet 2010 som finansierades av Allmänna Arvsfonden. 2013 övergår X-tra viktiga till en permanent verksamhet.

Vad är X-tra viktiga?
Ett livsstilsprogram där du som tonåring får chans att jobba med självbild, ändra vanor, få kunskap om kost och mycket annat. Programmet vänder sig till ungdomar mellan 13-17 år med ett BMI över 33. X-tra viktiga vänder sig också till dig som är vårdnadshavare. Tanken är att programmet ska ge stöttning åt hela familjen.   

Hösten 2013 avslutas den då aktiva gruppen. Ingen ny grupp har startat.

Är du ung och vill jobba mot att nå dina mål inom kost, motion och självbild rekommenderar vi istället att du hör av dig till oss så gör vi ett individuellt upplägg för dig.

 

Xtra VIKTIGA Kungsporten from Kungsporten on Vimeo.