Bra att veta om våra träningar:

Träningarna är i första hand för dig som är mellan 8-18 år och kämpar med övervikt eller fetma eller fysisk inaktivitet. Du har möjlighet att träna i grupp vid ett eller två tillfällen per vecka. Grundtanken med träningarna är att du ska ha roligt när du rör på dig, få bättre självförtroende och känna dig inkluderad. 

Träning i sporthallen: Lekar, bollsporter, konditions- och styrketräning. 

Träning i gymmet: Introduktion till gymmiljö och träningsredskap och maskiner. 
* Deltagare (över 11år) får utöver träning i grupp även tillgång till Simson gym via Viktiga barns terminskort (400kr). 

Bra att ha: Träningskläder, skor för inomhus träning och en vattenflaska.

Bra att veta: Till våra träningar har vi tagit fram regler som handlar om RESPEKT. Reglerna är till för att alla ska må bra och tycka att det är roligt att träna. Se reglerna HÄR. 

Ledare: Vi har en anställd verksamhetsledare och många ideella ledare. Vilka dom är kan du läsa här.
Flera av ledarna har egna erfarenheter av bland annat fetma, ätstörningar, mobbning och utanförskap.

Hjälpledare: Med på Viktigas träningar finns "hjälpledare" det är unga människor som själva har eller har haft problem med sin vikt. De är våra experter för de vet exakt hur det känns!

Gästtränare/prova på: Vi kan få besök av instruktörer som låter oss prova på nya träningsformer. 

Föräldrar: Vi låter föräldrar vänta utanför träningslokalen. Vid några tillfällen per termin samlas föräldragruppen för att bli inspirerade inom kost och träning & hälsa. 

 

Testbild