Så började det.

Viktiga barn projektet började med en fråga, frågan löd "kan ni göra något?" Kan ni göra något för de barn och ungdomar i Jönköpings trakten lider av övervikt och fetma. Vi hade i Kungsportens friskvård tillgång till en sporthall, vi hade ideella ledare som brann för barn och ungdomar, varför inte tänkte vi? Och så var det igång, projektet Viktiga barn och ungdomar.

Det började, som så mycket annat, i liten skala med ett träningstillfälle i veckan för åldersgruppen 10- 18 år. Därefter har det utvecklats. Vi erbjuder för barn och unga i dag tre träningstillfällen i grupp, två träningstillfällen i gymmet, personlig coachning och en del annat. Föräldrarna har sedan ett par år tillbaka en föräldragrupp att gå till och de erbjuds också träning.

Det officiella startåret för Viktiga barn och ungdomar var 2006. Samverkan med landstinget, kommun och fritid och andra föreningar och organisationer är och har genom åren varit av stor betydelse för oss.
De första tre åren finansierades projektet av Allmänna Arvsfonden. Numera har projektet övergått till en permanent verksamhet.
Vi vill poängtera att Viktiga barn och ungdomar finns till tackvare Kungsportskyrkans stöd och att de ställt sina lokaler till vårt förfogande.

Vi är väldigt glada och stolta över alla de Viktiga barn och Ungdomar med föräldrar som deltar i alla våra aktiviteter.