Gilla!

Genom att gilla "Mega Viktiga" på Facebook får du snabbt information om vad som händer i projektet. Sidan används även som ett forum för dig som vill ha tips och idéer eller föra en dialog. 

Genom att gilla hjälper du även till att sprida sidan så att fler får reda på att vi finns.

Facebook Mega Viktiga